Vem vågar chansa?

Det har blivit allt vanligare att Trafikverket stoppar eller saktar ner tågtrafiken på grund av människor som vistas i spårområdet. Vissa genar över spåren på stationerna, andra kryper under bommar. Det kan orsaka stora förseningar, det är livsfarligt – och olagligt.

Tågen är i dag tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på eller vid ett trafikerat spår är stora. Det är dessutom förbjudet enligt lag och polisen har rätt att bötfälla och avvisa obehöriga personer som befinner sig nära spåren.
– Varje vecka ringer lokförare till vår trafikcentral och larmar om personer i spårområdet. Då fattar vi beslut om att sänka hastigheten eller stanna tågen. Vi kallar också på polis som åker ut och kontrollerar platsen, berättar Mathias Bonnevier, chef på Trafikverkets trafikcentral i Norrköping.

Förseningar och stopp

Vi som arbetar med tågtrafiken får aldrig riskera att det händer en olycka. Bara i år har Östgötapendeln behövt stanna eller sänka hastigheten över 90 gånger, cirka 20 fler än förra året. Det påverkar inte bara just det tåget utan kan leda till större förseningar som ställer till det för tusentals resenärer.
– Men många är inte medvetna om att det kan vara de själva som orsakar tågförseningar, säger Mathias Bonnevier.

Farliga och onödiga genvägar

Problemet med att människor befinner sig på eller intill spåren finns på flera platser i länet. Mellan Linköping och Vikingstad har personer vid flera tillfällen i år rört sig över spåren och orsakat kraftiga förseningar. Ett annat exempel från i somras var att en person plockade blommor intill banvallen i Norrköping.
– Både på Linköpings och Norrköpings stationer kryper människor under bommarna. Vi har till och med fått rapporter om föräldrar med barn och barnvagn som valt att gena på det sättet. I Linköping genar en del över spåren bakom Bussgods, trots att det finns en gångtunnel precis intill, och i Mjölby och Skänninge händer det att folk hoppar mellan plattformarna, säger Mattias Näsström, trafikoperativ chef hos ÖstgötaTrafiken. Detta hänger ofta ihop med pendling och den som genar gör det kanske varje dag.

En kilometers bromssträcka

De som korsar spåret eller smiter under bommar är oftast inte medvetna om vilka risker de utsätter sig för. Östgötapendeln kör 43 meter på 1 sekund och när tåget nödbromsar från 160 km/timmen har det en bromssträcka på över en kilometer! Årligen dödas mellan 70 och 110 människor i det svenska järnvägssystemet. Under 2014 omkom 92 personer. De flesta av dödsfallen är självmord, men i några fall har olyckor inträffat där någon genat över spåren eller inte varit uppmärksam, till exempel vid övergångar.

En miljard till säkerheten

Trafikverket arbetar systematiskt med åtgärder på platser och sträckor där många omkommer, vilket i de flesta fall också är platser där det är vanligt med människor på spåret. Exempelvis förbättras säkerheten på stationsområden, man sätter upp stängsel och skyltar, röjer växtlighet för bättre sikt och informerar. Ibland kan det även vara befogat med kameraövervakning. Det övergripande målet är att antalet dödade och allvarligt skadade ska ha minskat med hälften till år 2020, jämfört med 2010. Därför investeras cirka en miljard kronor för att förstärka säkerheten vid järnvägen i hela landet fram till 2020.

Insatser i Östergötland,

Trafikverket, ÖstgötaTrafiken, polis, räddningstjänst och andra aktörer i länet träffas regelbundet för att tillsammans arbeta med aktuella frågor kopplat till säkerheten vid järnvägen. I Linköping pågår för närvarande ett arbete med att sätta upp stängsel, vilket beräknas vara klart under november. Under hösten sätts det även upp stängsel i Mjölby, Linghem, Motala, mellan Norrköping och Fiskeby samt mellan Norrköping och Åby.

Tänk på!

  • Använd gångtunnlar eller övergångar när du ska korsa spåren.
  • Sätt inte ditt liv på spel, tågen är tystare och snabbare än du tror.
  • Människor i spårområdet kan orsaka stora förseningar och stopp i hela tågtrafiken.
  • Det är förbjudet enligt lag att vara på järnvägsspåren, utom vid särskilda övergångar.

Läs mer på www.ostgotatrafiken.se

Kortare restid med linje 2 och 4

Kortare restid med linje 2 och 4 Från den 13 december kommer kollektivtrafiken till och från Lambohov och Mjärdevi att ...
Läs mer

För en snabbare resa och mindre förseningar

För en snabbare resa och mindre förseningar Vi har under en tid haft mycket förseningar på linjerna 115 och 117 ...
Läs mer